PERSONDATAPOLITIK

I det følgende redegøres der for, hvordan POMPdeLUX ApS ("POMPdeLUX" eller ”vi”) anvender de personlige oplysninger, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige tjenester på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personlige oplysninger

Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.


 
2. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med:

Gennemførelse af ordre i vores webshop:

 • Fremsendelse af ordrebekræftelse
 • Fremsendelse af vare
 • Reklamationer
 • Udnyttelse af fortrydelsesret og returnering

Gennemførelse af betaling i forbindelse med ordre i vores webshop:

 • Betalingsoplysninger i forbindelse med verificering og gennemførelse af betaling
 • Udnyttelse af fortrydelsesret og returnering

Profil eller brugerkonto:

 • Administration af profil eller brugerkonto

Nyhedsbreve:

 • Fremsendelse af nyhedsbrev. 

Følgende Vilkår er gældende for tilmelding til POMPdeLUX Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig POMPdeLUX nyhedsbrev giver du os tilladelse til at sende dig inspirerende og informerende nyhedsbreve med nyheder, tilbud o.l. vedrørende POMPdeLUX og vores samarbejdspartnere. Det er gratis og uforpligtende at være tilmeldt nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig denne service. Ønsker du at afmelde dig nyhedsbrevet, kan dette gøres via et afmeld-link i nyhedsbrevet.

Når du afgiver personlige oplysninger til POMPdeLUX ApS, behandles disse fortroligt. POMPdeLUX ApS har ikke ret til at videregive eller sælge disse personoplysninger til tredjemand. 

Deltagelse i konkurrencer eller andre markedsføringstiltag:

 • Administration og gennemførelse
 • Udvælgelse af og kontakt til vinder
 • Husk altid at læse de specifikke betingelser, der er tilknyttet det pågældende markeds-føringstiltag før deltagelse

Markedsføring, invitationer til events mv.

 • Markedsføring af vores produkter
 • Særlige tilbud
 • Invitationer, information mv. til events, førudsalg, mv

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte brug kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldel-sen af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand. I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overens-stemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger. 

  3. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her. 

  4. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. I relation til gennemførelse af betalinger på hjemmesiden sendes oplysninger krypteret og i overensstemmelse med branche-standarder.

 5. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.


 
6. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med ind-samling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse in-dehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.


 
7. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv. 

Hvisdu ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registre-ret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på e-mailadressen maildk@pompdelux.com.


 
8. Klager 

 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du kontakte os på e-mailadressen maildk@pompdelux.com. Du kan også sende din klage til Datatilsynet, Borgerga-de 28, 5, 1300 København K.