GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER

Nedenstående generelle konkurrencebetingelser gælder for alle konkurrencer uanset platform, der gennemføres af POMPdeLUX ApS, Omega 7, 8382 Hinnerup, Søften, Danmark. 

GENERELT

Ved at deltage i diverse konkurrencer accepterer deltageren de generelle konkurrencebetingelser som er udarbejdet af POMPdeLUX.

Ansatte hos POMPdeLUX, herunder også salgskonsulenter, samt medlemmer af disses husstande, kan ikke deltage i konkurrencerne.
En deltager i diverse konkurrencer er den person, der ejer den pågældende e-mailadresse, som er blevet angivet ved tilmeldingen til den givende konkurrence.

I tilfælde af at disse betingelser ikke bliver overholdt, forbeholder POMPdeLUX sig retten til at ekskludere personen fra konkurrencen. 
Skulle det ske, at deltagere har gjort brug af ulovlige hjælpemidler eller på anden måde skaffet sig fordele ved manipulation, udelukkes disse fra den pågældende konkurrence. I sådanne tilfælde kan gevinster efterfølgende frakendes og forlanges tilbageleveret til POMPdeLUX.

POMPdeLUX forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles derfor fortroligt.

PRÆMIER

Der tildeles kun de præmier, som er beskrevet i den enkelte konkurrence. Tildelingen af præmierne sker blandt de deltagere, som selv har tilmeldt sig konkurrencen, ved at opfylde kravene for deltagelse i konkurrencen. Tildelingen sker kun såfremt alle oplysninger er angivet fuldstændigt, forståeligt og rigtigt. Konkurrencen slutter på det tidspunkt, som er angivet ved den givende konkurrence.

Der tages direkte kontakt til vinderen af en præmie ved at anvende de oplysninger, som er angivet ved tilmeldingen til konkurrencen. Vinderen skal, efter at have modtaget meddelelsen om at have vundet, inden for en frist på 30 dage (antallet af dage kan variere fra konkurrence til konkurrence) bekræfte modtagelsen, og opgive eventuelle manglende oplysninger til POMPdeLUX. I modsat fald er POMPdeLUX berettiget til at udnævne en ny vinder af konkurrencen. Samtidig med accepten af gevinsten giver vinderen tilladelse til, at hans/hendes fornavn og evt. by/land (dog ikke adresse, telefon og email) anvendes i reklameøjemed og offentliggøres af POMPdeLUX.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter, og præmierne kan ej heller overdrages til en anden vinder. Vinderen accepterer nødvendige ændringer i gevinsten, som er betinget af faktorer, der ligger uden for POMPdeLUXs indflydelsesområde. Præmien transporteres til vinderen pr. post til den adresse, som er angivet ved tilmeldingen. Efter aflevering af gevinsten til postvæsnet, overgår risikoen til vinderen. POMPdeLUX er ikke ansvarlig for eventuelle skader pådraget i forbindelse med leveringen.
POMPdeLUX forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Såfremt en sådan afbrydelse af konkurrencen er forårsaget af en deltageres adfærd, kan POMPdeLUX forlange erstatning for den opståede skade. I tilfælde af at en konkurrence bliver afbrudt samt såfremt at konkurrencen genoptages, informeres om dette på den platform, hvor konkurrencen afholdes.

ISÆR FOR INSTAGRAM

Ved deltagelse i konkurrencer på Instagram kræver det, at deltageren har hentet applikationen samt oprettet en profil. Der kan ikke deltages fra andre enheder eller platforme herunder ej heller pr. mail. For at POMPdeLUX har mulighed for at trække lod blandt alle deltagere, kræves det at deltageren indstiller sin profil således, at POMPdeLUX har adgang til profilens billeder. Således har POMPdeLUX, på grund af Instagrams tekniske opsætning, ikke adgang til at se de billeder, som er uploaded på en privat profil. 

POMPdeLUX forbeholder sig retten til at anmelde billeder af stødelig karakter, samt til at udelukke deltagere ved upload af stødelige billeder eller ved mistanke om snyd.
POMPdeLUXs konkurrencer på Instagram er hverken sponsoreret eller associeret med Instagram.

ISÆR FOR FACEBOOK

Ved deltagelse i konkurrencer på Facebook kræver det, at deltageren har en Facebookprofil. Der kan ikke deltages fra andre enheder eller platforme herunder ej heller pr. mail. POMPdeLUX anvender ved Facebook konkurrencer en ekstern applikation, således at konkurrencen udbydes af POMPdeLUX, og derfor ikke er associeret med Facebook. 

POMPdeLUX forbeholder sig retten til at fjerne billeder af stødelig karakter, samt til at udelukke deltagere ved upload af stødelige billeder eller ved mistanke om snyd.