CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Me teemme POMPdeLUXilla kaikkemme, jotta toimintamme on sosiaalisesti vastuullista niin ympäristön, aasialaisten työskentelyolosuhteiden kuin Tanskassa luomiemme työpaikkojenkin osalta. Toimintaedellytysten tervehenkisyys, asiakkaiden tyytyväisyys ja työtekijöiden hyvinvointi ovat meille tärkeitä, ja siksi pyrimme koko ajan parantamaan sosiaaliseen vastuullisuuteen vaikuttavia seikkoja. 

VAATIMUKSET JA LUOTTAMINEN

POMPdeLUXin vaatteet valmistetaan pääasiassa Aasiassa, jossa teemme yhteistyötä ammattitaitoisten, tunnetusti vastuuntuntoisten tavarantoimittajien kanssa. Emme kuitenkaan voi valvoa tuotantoa päivittäisellä tasolla tuotantolaitosten kaukaisen sijainnin vuoksi, joten yhteistyömme perustuu tarkoin asetettuihin vaatimuksiin, jatkuvaan yhteydenpitoon ja molemminpuoliseen luottamukseen. 

Lisäksi suuri osa tavarantoimittajistamme on joko eurooppalaisen The Business Social Compliance Initiative jäseniä tai noudattaa YK:n Global Compactin 10 periaatteita, jotka pyrkivät ohjaamaan yritysten toimintaa muun muassa työturvallisuuden, palkkauksen, lapsityövoiman ja korruption vastustamisen, yhdistymisvapauden ja ympäristön suojelun kannalta. 

EETTISYYS

POMPdeLUXin "Code of Conduct" (eettiset periaatteet) kieltävät muun muassa PVC:n, ftalaattien, nikkelin, DMFin ja kaikkien 22 kielletyn atsoväriaineen käytön tuotannossamme. Tämän lisäksi kemikaalien ja väriaineiden käytön on luonnollisesti noudatettava eurooppalaisten standardien edellyttämää minimitasoa.