YLEISET KILPAILUEHDOT

Alla olevat kilpailuehdot koskevat alustasta riippumatta kaikkia kilpailuja, joiden järjestäjänä toimii POMPdeLUX ApS, Omega 7, 8382 Hinnerup, Søften, Denmark.

YLEISTÄ

Kilpailuun osallistumalla osallistuja hyväksyy POMPdeLUXin laatimat yleiset kilpailuehdot.
POMPdeLUXin työntekijät, mukaan lukien POMPdeLUX-edustajat, sekä heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuihin. Kilpailun osallistuja on henkilö, joka omistaa osallistumisen yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen. Jos näitä ehtoja ei noudateta, POMPdeLUX pidättää oikeuden jättää kyseisen henkilön kilpailun ulkopuolelle. 
Jos osallistuja on käyttänyt luvattomia apuvälineitä tai muulla tavoin vilpillisesti hankkinut itselleen etua, hänet suljetaan pois kilpailusta. Tällaisissa tapauksissa voitot voidaan jälkeenpäin tuomita menetetyiksi ja vaatia palauttamaan ne POMPdeLUXille. POMPdeLUXilla on velvollisuus noudattaa henkilötietojen suojeluun ja medialainsäädäntöön liittyviä määräyksiä. Kerättyjä tietoja käsitellään siten luottamuksellisesti.

PALKINNOT

Kussakin kilpailussa jaetaan vain siinä mainitut palkinnot. Palkinnot jaetaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat itse ilmoittautuneet kilpailuun täyttämällä ilmoittautumislomakkeen tai jotka muulla tavoin täyttävät kilpailuun osallistumisen vaatimukset. Ilmoittautuminen on voimassa vain silloin, kun kaikki tiedot on annettu kokonaan, ymmärrettävästi ja oikein. Kilpailu päättyy kyseisen kilpailun yhteydessä annettuna ajankohtana. Palkinnon voittajaan otetaan suoraan yhteyttä käyttämällä ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja. Voittajan tulee sen jälkeen, kun hän on saanut ilmoituksen voitosta, vahvistaa tiedon vastaanottaminen 30 päivän kuluessa ja antaa mahdollisesti puuttuvat tiedot POMPdeLUXille. Muutoin POMPdeLUXilla on oikeus valita kilpailulle uusi voittaja. Hyväksymällä voiton voittaja antaa luvan, että hänen etunimeään ja mahdollisesti paikkakuntaansa/maataan (ei kuitenkaan osoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta) voidaan käyttää mainostarkoituksissa ja POMPdeLUXin julkaisemina.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan eikä luovuttaa toiselle voittajalle. Voittaja hyväksyy sellaiset välttämättömät muutokset voittoon, jotka johtuvat POMPdeLUXin vaikutusalueen ulkopuolella olevista tekijöistä. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse osallistumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Kun voitto on toimitettu postiin, riski siirtyy voittajalle. POMPdeLUX ei ole vastuussa toimituksen aikana mahdollisista aiheutuvista vahingoista.
POMPdeLUX pidättää itsellään oikeuden lykätä kilpailua kokonaan tai osittain, jos ilmenee sellaisia vaikeuksia, jotka aiheuttavat vaaran kilpailun loukkaamattomuudelle. Tätä mahdollisuutta tulee hyödyntää etenkin niissä tapauksissa, joissa tekniset syyt, kuten tietokonejärjestelmän virukset, manipulointi, laitteisto- tai ohjelmistovirhe tai juridiset syyt ovat syynä siihen, että kilpailua ei voida toteuttaa edellä kuvatulla vastuullisella tavalla. Mikäli tällainen kilpailun keskeytys johtuu osallistujan käyttäytymisestä, POMPdeLUX voi vaatia korvausta aiheutuneesta vahingosta. Siinä tapauksessa, että kilpailu keskeytetään ja aloitetaan myöhemmin uudelleen, tästä ilmoitetaan sillä alustalla, jolla kilpailu järjestettiin. 

INSTAGRAM

Instagramissa järjestettäviin kilpailuihin osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ladannut sovelluksen ja perustanut profiilin. Siihen ei voi osallistua muilta laitteilta tai alustoilta eikä sähköpostitse. Jotta POMPdeLUXilla on mahdollisuus arpoa voittaja kaikkien osallistujien joukosta, osallistujan tulee asettaa profiilinsa siten, että POMPdeLUX näkee profiilin kuvat. POMPdeLUXilla ei ole Instagramin teknisten asetusten vuoksi mahdollisuutta nähdä kuvia, jotka on ladattu yksityiseen profiiliin. 
POMPdeLUX pidättää oikeuden ilmoittaa loukkaavat kuvat sekä sulkea pois kilpailijan, jota epäillään loukkaavien kuvien lataamisesta tai huijauksesta.
POMPdeLUXin Instagramissa järjestämät kilpailut eivät ole Instagramin sponsoroimia tai muutoin siihen liittyviä. 

FACEBOOK

Facebookissa järjestettäviin kilpailuihin osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on Facebook-profiili. Niihin ei voi osallistua muilta laitteilta tai alustoilta eikä sähköpostitse. POMPdeLUX käyttää Facebookissa järjestettävissä kilpailuissa ulkoista sovellusta, jolloin kilpailun tarjoaa POMPdeLUX eikä se liity Facebookiin. 
POMPdeLUX pidättää oikeuden poistaa loukkaavat kuvat sekä sulkea pois kilpailijan, jota epäillään loukkaavien kuvien lataamisesta tai huijauksesta.