RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONDATA

I det følgende redegjøres det for hvordan POMPdeLUX ApS ("POMPdeLUX" eller ”vi”) bruker de personopplysningene som du gir oss, når du besøker vår hjemmeside og benytter de ulike tjenestene på hjemmesiden.


 
1. Innhenting av personopplysninger

Du vil alltid bli informert før det innhentes personopplysninger om deg. Personopplysningene som vi innhenter, kan for eksempel omfatte navn, e-postadresse, privatadresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsopplysninger.


 2. Bruk av personopplysninger

Personopplysninger innhentes og brukes i forbindelse med:

Gjennomføring av ordrer i vår nettbutikk:

 • Sending av ordrebekreftelse
 • Vareforsendelse
 • Reklamasjoner
 • Bruk av angrerett og retur

Gjennomføring av betaling i forbindelse med ordrer i vår nettbutikk:

 • Betalingsopplysninger i forbindelse med verifisering og gjennomføring av betaling
 • Bruk av angrerett og retur

Profil eller brukerkonto:

 • Administrasjon av profil eller brukerkonto

Nyhetsbrev:

 • Sending av nyhetsbrev

VILKÅR FOR PÅMELDING
Når du melder deg på til POMPdeLUX’ nyhetsbrev, gir du oss tillatelse til å sende deg inspirerende og informerende nyhetsbrev med nyheter, tilbud osv. i forbindelse med POMPdeLUX og våre samarbeidspartnere. Det er gratis og uforpliktende å være påmeldt til nyhetsbrevet, og du kan til enhver tid melde deg av denne tjenesten. Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet, kan dette gjøres via en avmeldings-link i nyhetsbrevet.

Når du avgir personlige opplysninger til POMPdeLUX ApS, behandles disse fortrolig. POMPdeLUX ApS har ikke rett til å selge eller gi disse personopplysningene videre til tredjemann.

Deltakelse i konkurranser eller andre markedsføringstiltak:

 • Administrasjon og gjennomføring
 • Valg av og kontakt med vinner
 • Husk alltid å lese de spesifikke vilkårene som er knyttet til det aktuelle markedsføringstiltaket før deltaking

Markedsføring, invitasjoner til arrangementer mv.

 • Markedsføring av våre produkter
 • Spesialtilbud
 • Invitasjoner, informasjon mv. til arrangementer, forhåndssalg mv.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte bruk bare finner sted hvis du på forhånd har gitt ditt uttrykkelige samtykke, hvis ikke loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du gir ditt samtykke først.

Opplysningene om deg blir slettet når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å dekke ett eller flere av de ovennevnte formålene. Opplysningene kan bli behandlet og oppbevart lenger i anonymisert form.

Vi gir ikke opplysninger om deg videre til tredjeparter. Ved omstrukturering eller helt eller delvis salg av virksomheten vil en eventuell videreformidling i en slik forbindelse skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lov for behandling av personopplysninger. 


 
3. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Retningslinjene kan du finne her.


 4. Sikkerhet

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å påse at våre interne prosedyrer følger våre strenge sikkerhetspolitiske standarder. Derfor gjør vi det vi kan for best mulig å beskytte kvaliteten og integriteten av dine personopplysninger. Når det gjelder gjennomføring av betaling på hjemmesiden, sendes opplysningene kryptert og i overensstemmelse med bransjestandarder.


 
5. Tilgang til dine personopplysninger mv.

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, men det finnes noen lovbestemte unntak. Du har også rett til å komme med innsigelser mot innhentingen og mot den videre behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg har du rett til å få korrigert dine personopplysninger hvis det er behov for det.


 6. Lenker til andre nettsteder mv.

Vår hjemmeside kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte nettsteder. Vi har intet ansvar for innholdet på nettstedene til andre selskap eller deres praksis i forbindelse med innhenting av personopplysninger. Når du besøker andre nettsteder, oppfordres du til å lese eiernes retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger samt andre relevante retningslinjer.


  7. Endring av opplysninger eller oppsigelse av tjenester mv.

Hvis du ønsker at vi skal oppdatere, endre eller slette personopplysninger som vi har registrert om deg, eller ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller hvis du har spørsmål til de ovenstående retningslinjene, kan du kontakte oss på e-postadressen mailno@pompdelux.com.


  8. Klager

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine opplysninger, kan du kontakte oss på e-postadressen mailno@pompdelux.com. Du kan også sende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.