Nettstedet er midlertidig stengt. Vi anbefaler at du ikke returnerer varer til oss, da vi for øyeblikket ikke har mulighet til å behandle dem. Vi beklager ulempen. Med vennlig hilsen, POMPdeLUX

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hos POMPdeLUX gjør vi alt vi kan for å handle sosialt ansvarlig, uansett om det gjelder miljøet, produksjonsforholdene i Østen eller de forholdene vi har skapt på arbeidsplassen i Hinnerup. Vi vil ha sunne omgivelser, fornøyde kunder og glade medarbeidere og derfor jobber vi hele tiden med å gjøre det enda bedre når det handler om virksomhetens sosiale ansvar. 

KRAV OG TILLIT

POMPdeLUX' klær blir primært produsert i Østen, hvor vi samarbeider med profesjonelle leverandører som er kjent for å handle med omtanke. Vi kan dessverre ikke daglig kontrollere våre produksjoner på den andre siden av jorden, så vårt samarbeid er basert på de kravene vi stiller, kombinert med løpende kommunikasjon og gjensidig tillit. 

Dessuten er en stor del av våre leverandører enten medlem av den europeiske organisasjonen The Business Social Compliance Initiative eller handler ut fra FN Global Compact's 10 prinsipper, som blant annet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, forbud mot barnearbeid, lønningsstandarder, antikorrupsjon, foreningsfrihet og respekt for miljøet. 

ETIKK

Vår "Code of Conduct" (etiske regelsett) forbyr blant annet bruk av PVC, phthalater, nikkel, DMF og de 22 forbudte azo-fargestoffene i våre produksjoner. I tillegg skal bruk av kjemikalier og fargestoffer selvfølgelig som minimum følge de europeiske standardene.