Nettstedet er midlertidig stengt. Vi anbefaler at du ikke returnerer varer til oss, da vi for øyeblikket ikke har mulighet til å behandle dem. Vi beklager ulempen. Med vennlig hilsen, POMPdeLUX

Konkurransebetingelser

Nedenstående generelle konkurransebetingelser gjelder for alle konkurranser, uansett plattform, som gjennomføres av POMPdeLUX ApS, Omega 3, Søften, DK-8382 Hinnerup.

GENERELT

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren de generelle konkurransebetingelsene som er utarbeidet av POMPdeLUX.

Ansatte hos POMPdeLUX, herunder POMPdeLUX konsulenter, samt personer som bor i samme husstand som konsulenterne, kan ikke delta i konkurransene. En deltager i konkurransen er personen som eier e-postadressen som er angitt ved påmeldingen til konkurransen. I tilfelle disse betingelsene ikke blir overholdt, forbeholder POMPdeLUX seg retten til å ekskludere personen fra konkurransen. 
Skulle det skje at deltakere har gjort bruk av ulovlige hjelpemidler eller på annen måte skaffet seg fordeler ved manipulasjon, utelukkes deltakerne fra konkurransen. I slike tilfeller kan gevinster etterfølgende frakjennes og forlanges tilbakelevert til POMPdeLUX. POMPdeLUX forplikter seg til å overholde bestemmelsene for beskyttelse av personopplysninger og medielovgivningen. Innsamlet data behandles derfor fortrolig. 

PREMIER

Det tildeles kun de premiene som er beskrevet i den enkelte konkurransen. Tildeling av premier foregår blant de deltakerne som selv har meldt seg på konkurransen ved å fylle ut påmeldingsformularen eller som på annen måte oppfyller kravene for deltagelse i konkurransen. Tildelingen skjer bare dersom alle opplysningene er angitt fullstendig, forståelig og riktig. Konkurransen slutter på det tidspunktet som er angitt ved den aktuelle konkurransen.

Det tas direkte kontakt med vinneren av en premie ved å bruke de opplysningene som er angitt ved påmeldingen til konkurransen. Etter å ha mottatt beskjed om å ha vunnet skal vinneren innenfor en frist på 30 dager bekrefte mottakelsen, og oppgi eventuelle manglende opplysninger til POMPdeLUX. I motsatt tilfelle er POMPdeLUX berettiget til å utnevne en ny vinner av konkurransen. Samtidig med aksepten av gevinsten gir vinneren tillatelse til at hans/hennes fornavn og ev. sted/land (med ikke adresse, telefon og e-post) brukes i reklamesammenhenger og offentliggjøres av POMPdeLUX.
Premier kan ikke byttes inn til kontanter, og premiene kan heller ikke overdras til en annen vinner. Vinneren aksepterer nødvendige endringer i gevinsten, som er betinget av faktorer som ligger utenfor POMPdeLUX’ innflytelsesområde. Premien sendes til vinneren pr. post til den adressen som er angitt ved påmelding. Etter avlevering av gevinsten til postvesenet, overgår risikoen til vinneren. POMPdeLUX er ikke ansvarlig for eventuelle skader pådratt i forbindelse med leveringen.
POMPdeLUX forbeholder seg retten til å utsette konkurransen helt eller delvis dersom det er oppstått vanskeligheter som utgjør en fare for konkurransens integritet. Det skal spesielt gjøres bruk av denne muligheten i de tilfellene hvor tekniske årsaker, f.eks. virus i computersystemet, manipulasjon, feil i hard- eller softwaren, eller juridiske årsaker er grunnen til konkurransen ikke kan gjennomføres på foreskrevet forsvarlig måte. Hvis en slik avbrytelse av konkurransen er forårsaket av en deltakeres atferd, kan POMPdeLUX forlange erstatning for den oppståtte skaden. I tilfelle en konkurranse blir avbrutt og hvis konkurransen gjenopptas, informeres det om dette på den plattformen hvor konkurransen holdes. 

SPESIELT FOR INSTAGRAM

Ved deltakelse i konkurranser på Instagram krever det at deltakeren har hentet applikasjonen samt opprettet en profil. Det kan ikke deltas fra andre enheter eller plattformer, og ikke per mail. For at POMPdeLUX har mulighet for å trekke lodd blant alle deltakere, kreves det at deltakeren innstiller sin profil slik at POMPdeLUX har adgang til profilens bilder. På den måten har POMPdeLUX, på grunn av Instagrams tekniske oppsett, ikke adgang til å se de bildene som er lastet opp på en privat profil. 

POMPdeLUX forbeholder seg retten til å anmelde bilder av støtende karakter, samt til å utelukke deltakere ved opplasting av støtende bilder eller ved mistanke om juks.
POMPdeLUX’ konkurranser på Instagram er verken sponset eller assosiert med Instagram. 

SPESIELT FOR FACEBOOK

Ved deltakelse i konkurranser på Facebook krever det at deltageren har en Facebook-profil. Det kan ikke deltas fra andre enheter eller plattformer, herunder e-post. POMPdeLUX bruker ved Facebook-konkurranser en ekstern applikasjon slik at konkurransen utbys av POMPdeLUX, og derfor ikke er assosiert med Facebook. 

POMPdeLUX forbeholder seg retten til å fjerne bilder av støtende karakter, samt til å utelukke deltagere ved opplasting av støtende bilder eller ved mistanke om juks.