BELEID MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS


Hieronder wordt beschreven op welke manier POMPdeLUX ApS (hierna te noemen POMPdeLUX of "wij") gebruik maakt van de persoonsgegevens die u verstrekt bij het bezoeken van onze website en het gebruik van de verschillende diensten op de website.

Vis/skjul svar1. Verzameling van persoonsgegevens
Wanneer er persoonsgegevens over u worden verzameld, wordt u daarover altijd van tevoren ingelicht. Bij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kan het bijvoorbeeld gaan om uw naam, uw e-mailadres, uw privéadres, uw telefoonnummer en vergelijkbare identiteitsgegevens.

Vis/skjul svar2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in verband met:


Verwerking van bestellingen in onze webshop:
 • Toezending van orderbevestiging
 • Toezending van artikelen
 • Reclamaties
 • Gebruik van recht van ontbinding en retourzending

Verwerking van betaling in verband met bestellingen in onze webshop:
 • Betalingsgegevens in verband met validatie en verwerking van betaling
 • Gebruik van recht van ontbinding en retourzending

Profiel of gebruikersaccount:
 • Administratie van profiel of gebruikersaccount

Nieuwsbrieven:
  • Toezending van nieuwsbrief

Lees hier meer over hoe je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van POMPdeLUX.
Deelname aan prijsvragen of andere marketingactiviteiten:
 • Administratie en verwerking
 • Selectie van en contact met winnaar
 • Vergeet nooit om vóór deelname de specifieke voorwaarden door te lezen die verbonden zijn aan de betreffende marketingactiviteit

Marketing, uitnodiging voor events e.d.
 • Marketing van onze producten
 • Uitnodigingen, inlichtingen e.d. over events, pre-sales e.d
 • Speciale aanbiedingen

Wij wijzen erop dat het bovengenoemde gebruik uitsluitend plaatsvindt nadat u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, tenzij de wet de mogelijkheid biedt om contact met u op te nemen zonder dat u daar eerst toestemming voor geeft.

Uw gegevens worden gewist wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de verwezenlijking van een of meer van de bovengenoemde doelstellingen. Het is mogelijk dat de gegevens in geanonimiseerde vorm langer worden gebruikt en opgeslagen.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Bij een eventuele reorganisatie of bij een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf zal een eventuele doorgifte binnen een dergelijk kader plaatsvinden conform de te allen tijde van kracht zijnde wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
Vis/skjul svar3. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer over het gebruik van cookies kunt u lezen in ons Cookies-beleid, dat u hier kunt vinden.

Vis/skjul svar4. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om te waarborgen dat onze interne procedures voldoen aan de strenge normen van ons veiligheidsbeleid. Wij doen dus ons uiterste best om de kwaliteit en de integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. In verband met de verwerking van betalingen op de website worden gegevens versleuteld én volgens de normen voor de branche verstuurd.

Vis/skjul svar5. Toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om, met inachtneming van bepaalde wettelijke uitzonderingen, de gegevens in te zien die wij met betrekking tot u verwerken. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u daarnaast nog het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien dat nodig is.

Vis/skjul svar6. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor hun handelwijze bij het verzamelen van persoonsgegevens. Wij adviseren u om, wanneer u andere websites bezoekt, het beleid van de eigenaren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante beleidslijnen door te lezen.

Vis/skjul svar7. Verandering van gegevens of afmelding voor diensten

Indien u wilt dat wij persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd bijwerken, wijzigen of wissen dan wel geen berichten meer van ons wilt ontvangen óf als u vragen hebt over de bovenstaande richtlijnen, kunt u een e-mail sturen naar mailnl@pompdelux.com.

Vis/skjul svar8. Klachten

Als u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres mailnl@pompdelux.com. U kunt uw klacht ook opsturen naar het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhagen K, Denemarken.