Algemene Wedstrijdvoorwaarden

De onderstaande wedstrijdvoorwaarden gelden voor alle wedstrijden, ongeacht op welk platform, die gehouden worden door POMPdeLUX ApS, Omega 3, 8382 Hinnerup, Søften, Denemarken. 

ALGEMEEN

Door mee te doen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de algemene wedstrijdvoorwaarden van POMPdeLUX.
Werknemers van POMPdeLUX, waaronder ook onze Shopping Advisors, en bij hen inwonende gezinsleden, mogen niet meedoen aan de wedstrijden.
Een deelnemer is de persoon van wie het e-mailadres is opgegeven bij aanmelding voor de wedstrijd.

Als iemand zich niet houdt aan deze voorwaarden, heeft POMPdeLUX het recht om de persoon uit te sluiten van de wedstrijd. 
Heeft een deelnemer onrechtmatige hulpmiddelen gebruikt of anderszins voordelen verkregen door te manipuleren, dan wordt deze persoon uitgesloten van de betreffende wedstrijd. In dat geval wordt de prijs weer van de persoon afgenomen en moet de prijs worden teruggestuurd aan POMPdeLUX.

POMPdeLUX moet zich houden aan de wet bescherming persoonsgegevens en de mediawet. De gegevens die worden verzameld, worden dus vertrouwelijk behandeld.


PRIJZEN

De prijzen staan bij elke wedstrijd vermeld. Zij worden verdeeld onder de deelnemers die zich hebben aangemeld voor de wedstrijd, en die aan de eisen voldoen die gelden voor deze wedstrijd. Je kunt alleen meedoen als je al je gegevens compleet, begrijpelijk en juist hebt ingevuld. De wedstrijd eindigt op het tijdstip dat erbij staat aangegeven.
Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnaar van de prijs met behulp van de gegevens die deze persoon bij de wedstrijd heeft vermeld. De winnaar moet, nadat hij/zij heeft gehoord dat hij/zij heeft gewonnen, binnen 30 dagen (dit aantal dagen kan van wedstrijd tot wedstrijd variëren) dit bericht bevestigen en eventueel ontbrekende gegevens aan POMPdeLUX doorgeven. Anders heeft POMPdeLUX het recht om een nieuwe winnaar te trekken. Door de prijs te aanvaarden geeft de winnaar toestemming dat zijn/haar voornaam en eventueel woonplaats/land (maar geen adres, telefoonnummer of e-mail) wordt gebruikt voor reclamedoeleinden en wordt bekendgemaakt door POMPdeLUX.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en je kunt ze ook niet doorgeven aan derden. De winnaar accepteert dat er wijzigingen op kunnen treden in de prijs die afhankelijk zijn van een aantal factoren waar POMPdeLUX geen invloed op heeft. De prijs wordt per post naar de winnaar verstuurd, naar het adres dat deze persoon bij deelname heeft opgegeven. Na bezorging door de post is de winnaar verantwoordelijk voor de prijs. POMPdeLUX is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan bij het bezorgen.
POMPdeLUX heeft het recht om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk uit te stellen, als er moeilijkheden zijn ontstaan die de integriteit van de wedstrijd in gevaar kunnen brengen. Er wordt vooral gebruik gemaakt van deze mogelijkheid als er technische problemen zijn, bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie, fouten in de hard- of software of juridische redenen, waardoor de wedstrijd niet op een verantwoorde manier gehouden kan worden. Zodra het onderbreken van een wedstrijd is veroorzaakt door het gedrag van een van de deelnemers, kan POMPdeLUX een schadevergoeding eisen voor de ontstane schade. Als een wedstrijd wordt onderbroken en weer wordt hervat, wordt hierover informatie verstrekt op het platform waarop de wedstrijd plaatsvindt.


SPECIAAL VOOR INSTAGRAM

Deelname aan een wedstrijd op Instagram vereist dat de deelnemer de app heeft gedownload en een profiel heeft aangemaakt. Je kunt niet meedoen vanaf andere eenheden of platforms en ook niet per e-mail. Om POMPdeLUX de mogelijkheid te geven om uit de deelnemers een winnaar te trekken, moet de deelnemer zijn/haar profiel zodanig instellen, dat POMPdeLUX de foto’s op het profiel kan bekijken. POMPdeLUX kan geen foto’s zien die op een persoonlijk profiel zijn geüpload. POMPdeLUX heeft het recht om foto’s van aanstootgevende aard aan te geven en de deelnemers uit te sluiten die aanstootgevende foto’s uploaden of van wie het vermoeden bestaat dat ze vals spelen.
De wedstrijden van POMPdeLUX op Instagram worden niet gesponsord en ook niet aangeboden in samenwerking met Instagram.


SPECIAAL VOOR FACEBOOK

Deelname aan een wedstrijd op Facebook vereist dat de deelnemer een Facebookprofiel heeft. Je kunt niet meedoen vanaf andere eenheden of platforms en ook niet per e-mail. POMPdeLUX gebruikt voor wedstrijden op Facebook een externe applicatie, zodat de wedstrijd aangeboden wordt door POMPdeLUX en niet in samenwerking met Facebook. 
POMPdeLUX heeft het recht om foto’s van aanstootgevende aard te verwijderen en de deelnemers uit te sluiten die aanstootgevende foto’s uploaden of van wie het vermoeden bestaat dat ze vals spelen.