Om POMdeLUX.se

BETALNING

På betalningssidan används en säkerhetsanslutning (https) så att dina personliga upplysningar blir krypterade och därmed inte kan fångas upp av andra. 

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på denna websida är upphovsrättsskyddad och tillhör POMPdeLUX ApS (Org.nr 29622035). Informationen på websidan, inklusive texter, bilder och ljud, får inte användas varken för privat eller kommersiellt bruk. Det får heller inte reproduceras, ändras, kopieras eller sparas i någon form. Att modifiera innehållet på denna websida är olagligt. Brott mot detta kommer att följas upp.