POLICY FÖR INTEGRITETSSKYDD

POMPdeLUX strävar efter att säkerställa att din personliga information är skyddad när du använder våra tjänster. Därför har vi utarbetat en policy för hur din personliga information ska hanteras och skyddas. Denna policy gäller för all hantering av din personliga information.

1. Vilken information samlar vi in, och när samlar vi in den?

Vi samlar in personlig information om dig när det gäller ditt namn, adress och e-post.

Vi kan samla in denna personliga information när du gör en beställning i webshoppen, handlar på Social Shopping, skriftligen kontaktar vår kundservice, när du bokar Home Shopping, kommunicerar med oss via e-post och deltar i tävlingar.

2. Vem bär ansvaret för att skydda din personliga information?

POMPdeLUX ApS är ansvariga för att skydda den personliga informationen som du lämnar till oss.

POMPdeLUX Sverige AB 
c/o POMPdeLUX ApS
Omega 7, Søften
DK-8382 Hinnerup

Tlf.nr: +46 77 588 80 48

3. Hur lagras din personliga information?

Den personliga informationen som vi samlar in från dig lagras i vår kunddatabas, och i tillhörande system som kontrolleras av POMPdeLUX.

Vi använder externa samarbetspartner för både lagring och hantering av informationen, men i samtliga fall är POMPdeLUX ansvariga för lagring, behandling och skydd av din personliga information.

4. Vad använder vi din personliga information till?

Vi använder din personliga information för följande ändamål:

 • • För att uppfylla inköps- och returavtal
 • För att uppfylla tillämplig lagstiftning
 • Skapa ditt personliga konto hos POMPdeLUX
 • Skicka meddelanden via SMS, e-post och andra online-kanaler som gäller aktuella beställningar
 • Om vi behöver kontakta dig angående din beställning
 • För att besvara dina frågor och ge information om nya eller ändrade tjänster
 • Meddela vinnare av onlinetävlingar
 • Testa och förbättra våra system som levererar tjänster

Om du har gett ditt uttryckliga medgivande kan vi även använda din personliga information för följande ändamål:

 • Skicka marknadsföringsmaterial, som t.ex. nyhetsbrev, SMS och andra elektroniska/digitala kanaler som du själv har registrerat dig för
 • Utskick av undersökningar som ger dig möjlighet att påverka vårt utbud och vår service

Vi använder också din information till analyser för att kunna förse dig med relevant marknadsföringsmaterial och information. Här är ett konkret exempel på denna användning:

 • Du köper en blus åt en tjej på 8 år och registrerar dig samtidigt till vårt nyhetsbrev via e-post.
 • En vecka senare besöker du vår webbplats via en länk i vårt nyhetsbrev.
 • Vår webbplats känner igen dig eftersom du har klickat på länken i vårt nyhetsbrev och vi har lagrat information om dig i en cookie på din dator eller smartphone.
 • Vid ditt besök på webbplatsen kan vi till exempel visa andra kläder åt tjejer på 8 år eftersom webbplatsen har lagrat informationen om ditt köp.
 • Nästa gång du får ett nyhetsbrev från oss kan vi i det nyhetsbrevet visa några av de kläder du tittade på senast du besökte vår webbplats.

Vi lagrar din personliga information så länge det behövs för att kunna erbjuda ovanstående tjänster, eller så länge lagen kräver det. Därefter tas din personliga information bort.

5. Vem har tillgång till din personliga information?

Din personliga information används uteslutande av POMPdeLUX ApS. Vi förmedlar och säljer aldrig din personliga information till tredje part avseende marknadsföring utanför POMPdeLUX ApS. Din personliga information lämnas till POMPdeLUX ApS samarbetspartners som tillhandahåller tjänster för POMPdeLUX ApS räkning och i enlighet med POMPdeLUX ApS instruktioner, och endast för att tillhandahålla de tidigare nämnda tjänsterna. Dessa samarbetspartners kan t.ex. vara speditörer i samband med varuleveranser, leverantörer av onlinetjänster eller databehandlingstjänster, identitetskontroller och information om betalningar.

Om din beställning görs via en av våra försäljningskonsulenter kommer information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och beställningsnummer att vidarebefordras till oss. Om du därefter shoppar online, även utan att ha kontakt med försäljningskonsulenten, kommer samma information att vidarebefordras till försäljningskonsulenten. 

6. Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra högt ställda säkerhetskrav. Vi strävar efter att på bästa möjliga vis skydda kvaliteten och integriteten för din personliga information.

Vi använder bara samarbetspartners som har genomfört liknande policyer för skydd av din personliga information.

7. Vilka är dina rättigheter?

Du har, med vissa lagstadgade undantag, när som helst rätt att få information om vilken personlig information vi har om dig och kräva att vi raderar den informationen. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att få den korrigerad.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina data i marknadsföringssyfte. 
Du kan kontakta vår kundservice via telefon eller via supportformuläret, som du hittar längst ner till höger.

Tlf.nr: +46 77 588 80 48

Om du önskar kommentera på vår behandling av din personliga information kan du kontakta oss antingen via telefon eller via vårt supportformulär, som du hittar i nedre högra hörnet.
Du kan också kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K.

8. Acceptera cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om cookies i vår cookie-policy, som du hittar här.

9. Länkar

Vår webbplats, app, e-post och andra online-tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte påta oss ansvaret för din integritet eller innehållet på dessa webbplatser. Vi erbjuder enbart länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information om specifika områden.