Websidan är tillfälligt stängd. Vi rekommenderar att du inte returnerar varor till oss eftersom vi för närvarande inte har möjlighet att behandla dem. Vi beklagar besväret. Vänliga hälsningar, POMPdeLUX

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hos POMPdeLUX gör vi allt vi kan för att agera socialt ansvarsfullt, oavsett om det gäller miljön, produktionsförhållandena i öst, eller de förhållanden vi har skapat på arbetsplatsen i Lystrup. Vi vill ha sunda omgivningar, nöjda kunder och glada medarbetare och arbetar därför hela tiden på att göra det ännu bättre, när det handlar om verksamhetens sociala ansvar. 

KRAV OCH FÖRTROENDE

POMPdeLUX' s kläder blir främst producerade i Asien, där vi samarbetar med professionella leverantörer, som är kända för att agera med omtanke. Vi kan tyvärr inte dagligen kontrollera våra produktioner på andra sidan jorden, så vårt samarbete är baserat på de krav vi ställer, kombinerat med löpande kommunikation och ömsesidigt förtroende. 

Dessutom är en stor del av våra leverantörer antingen medlemmar av den europeiska organisationen The Business Social Compliance Initiative eller agerar utifrån FN Global Compact's 10 principer, som bland annat handlar om säkerhet på arbetsplatsen, förbud mot barnarbete, standardlöner, anti-korruption, företagsfrihet och respekt för miljön. 

ETIK

Vår "Code of Conduct" (uppförandekod) förbjuder bland annat användning av PVC, phtalater, nickel, DMF och de 22 förbjudna azo-färgämnena i våra produktioner. Utöver det ska kemikalier och färgämnen självklart minst följa de europeiska standarderna.