TÄVLINGSREGLER

Nedanstående generella tävlingsregler gäller för alla tävlingar oavsett plattform, som hålls av POMPdeLUX ApS, Omega 7, Søften, DK-8382 Hinnerup. 

GENERELLT

Genom att delta i tävlingen, accepterar deltagaren de generella tävlingsregler som är utarbetade av POMPdeLUX. Anställda hos POMPdeLUX, inklusive konsulener samt medlemmar i deras hushåll, kan inte delta i tävlingarna. En deltagare i tävlingen är den person som äger den e-mailadress som har angetts vid anmälningen till tävlingen. I de tillfälle att dessa villkor inte följs, förbehåller POMPdeLUX sig rätten att utesluta personen från tävlingen. Skulle det hända att deltagare har använt sig av olagliga hjälpmedel eller på annat sätt erhållt fördelar genom manipulation, blir dessa uteslutna från tävlingen. I dessa tillfällen kan vinster krävas tillbaka av POMPdeLUX i efterhand. POMPdeLUX förbinder sig till att följa bestämmelser om skydd av personuppgifter och medierätt. Uppgifterna behandlas därför konfidentiellt. 

VINSTER

Det utdelas endast de vinster som är beskrivna i den gällande tävlingen. Utdelningen av priserna sker bland de deltagare som själva har anmält sig till tävlingen eller på annat sätt uppfyller kraven för deltagande i tävlingen. Utdelningen sker endast om alla uppgifter har angetts korrekt och förståeligt. Tävlingen avslutas på den tid som har angetts i gällande tävling. Vinnaren blir direkt kontaktad genom de uppgifter som har angetts vid anmälningen till tävlingen. Vinnaren ska, efter beskedet om vinsten, bekräfta vinsten och uppge eventuella saknade uppgifter till POMPdeLUX, inom 30 dagar. Om detta inte sker, är POMPdeLUX berättigade till att utnämna en ny vinnare av tävlingen. Samtidigt med bekräftelsen av vinsten, ger vinnaren tillåtelse till att hans/hennes förnamn och eventuell stad/land (dock inte adress, telefon och email) används i marknadsföring och offentliggörs av POMPdeLUX. Vinster kan inte bytas till kontanter och vinsterna kan heller inte ges vidare till en annan vinnare. Vinnaren accepterar nödvändiga ändringar i vinsten som POMPdeLUX inte har inflytande på. Vinsten skickas till vinnaren per post till den adress som angetts vid anmälningen. Efter att vinsten lämnats över till posten, går risken över till vinnaren. POMPdeLUX är inte ansvariga för eventuella skador i samband med leveransen. POMPdeLUX förbehåller sig rätten att skjuta upp tävlingen om det har uppstått problem som utgör en fara för tävlingens integritet. Detta kan speciellt hända där tekniska orsaker, t.ex. virus i datorsystemet, manipulation, fel i hard- eller softwaren eller juridiska orsaker är anledningen till att tävlingen inte kan genomföras på ett försvarligt sätt. Om ett sådant avbrott i tävlingen är orsakat av en deltagares beteende, kan POMPdeLUX kräva ersättning för den uppstådda skadan. I tillfälle att en tävling blir avbruten samt om tävlingen fortsätter, blir detta informerat på den plattform där tävlingen hålls. 

SPECIELLT FÖR INSTAGRAM

Vid deltagande i tävlingar på Instagram, krävs det att deltagaren har hämtat applikationen samt upprättat en profil. Man kan inte delta från andra enheter eller plattformar och heller inte per mail. För att POMPdeLUX ska ha möjlighet att dra lott bland alla deltagare, krävs det att deltagaren har inställt sin profil så att POMPdeLUX har tillgång till profilens bilder. POMPdeLUX har alltså, på grund av Instagrams tekniska uppsättning, inte tillgång till att se bilder som ligger på en privat profil. 

POMPdeLUX förbehåller sig rätten att anmäla bilder av stötande karaktär, samt utesluta deltagare vid uppladdning av stötande bilder eller vid misstanke om fusk. 
POMPdeLUX tävlingar på Instagram är varken sponsorerade eller associerade med Instagram. 

SPECIELLT FÖR FACEBOOK

Vid deltagande i tävlingar på Facebook krävs det att deltagaren har en Facebook profil. Man kan inte delta genom andra enheter eller plattformar och heller inte genom mail. POMPdeLUX använder en extern applikation vid Facebook tävlingar, dvs. att tävlingen utarbetas av POMPdeLUX och är därför inte associerad med Facebook.

POMPdeLUX förbehåller sig rätten att ta bort bilder av stötande karaktär, samt utesluta deltagare vid uppladdning av stötande bilder eller vid misstanke om fusk.